Ghost Investigations Finland on paranormaalien ilmiöiden ja erityisesti kummitteluilmiöiden tutkintaan ja analysointiin perehtynyt tiimi, jonka alkuperäinen perustaja sekä tiimin nykyinen toinen päätutkija perusti pääkaupunkiseudulle vuonna 2010.

Nykyisin kahdesta päätutkijasta koostuva tiimimme kerää pääasiassa informaatiota erilaisista kummitteluilmiöistä ja henkilöiden omakohtaisista kokemuksista näiden ilmiöiden parissa. Lisäksi pyrimme tekemään pienimuotoisia tutkimuksia kohteissa joissa on aktiivista toimintaa (pois sulkien aina ensin selvästi luontaislähdeselityksin perusteltavissa olevat kokemat).

Toteutamme kaikki tutkimukset ainoastaan tutkimuskohteen omistajan tai omistajien luvalla ja kaikista tutkimuksista on aina etukäteen sovittava kirjallisesti, molempien osapuolten (tutkijoiden sekä tutkimuksen tilaajan) kesken.

Tutkimuksemme ovat veloituksettomia, sillä toimimme harrastustoimintaperiaatteella. Meidän toimintaamme ei rahoiteta kenenkään yksityisen, yrityksen tai julkisen tahon toimesta, vaan toimimme täysin omarahoitteisesti. Tästä syystä tutkimuksia toistaiseksi suoritetaan pk-seudun ja sen lähiympäristön alueilla ensisijassa. Muualle Suomeen vain jos se on mahdollista toteuttaa ja asiasta on yksityiskohtaisesti etukäteen sovittu.

Kokemuksemme mukaan yliluonnollisia ilmiöitä kokee paljon ajateltua enemmän ihmisiä. Usein nämä ihmiset eivät uskalla kertoa kokemuksistaan edes läheisimmilleen; pahimmassa tapauksessa henkilö voi alkaa epäilemään omaa mielenterveyttään. Ryhmämme tarkoitus on olla tukena näille ihmisille, tarjoamalla asiantuntemustamme ja mahdollisuutta selvitellä tilannetta yhdessä. Tutkimustapamme on puhtaasti kliininen – pyrimme selvittämään askarruttavien tapahtumien syyt – olivat ne sitten luonnollisia tai yliluonnollisia.

Emme ota kantaa ns. pahoihin henkiin ja demoneihin. Emme myöskään tee “manauksia”, mutta tarvittaessa voimme auttaa oikeiden kontaktien löytämisessä.

Omasta mielenkiinnosta teemme myös tutkimuksia historiallisiin paikkoihin, joissa on aikaisemmin koettu tapahtuvan paranormaaleja ilmiöitä.

Tutkimuksemme etenee “asiakkaan” kontaktista tapahtumapaikan taustaselvitykseen, jonka jälkeen sovitaan aika tutkimukselle. Yö on parasta aikaa, koska silloin voidaan sulkea helpommin pois sellaiset tekijät kuin ulkoa tuleva taustamelu, valohäikäisyt yms. Ajalla myös uskotaan olevan vaikutusta paranormaaliin toimintaan. Otamme ylös asunnon lämpötilan ja sen tapaisia taustatekijöitä, joiden pohjalta voimme päätellä poikkeavuuksista. Itse tutkmuksessa käytämme mm. EMF-mittareita, äänisanelimia, videokameroita ja lämpömittareita. Kenttätutkinnan jälkeen analysoimme kaikki tutkimuksen aikana kerätyt video-ja äänitallenteet ryhmän kesken, ja esitämme tutkinnan lopputulokset asiakkaille, heidän tätä halutessaan ja/tai taltioimme ne omaan arkistoomme mahdollisia seuraavia tutkimuksia varten.

Ota yhteyttä   / Takaisin etusivulle

Ghost Investigations Finland