Mitä on kummittelu?

“Erilaiset laboratoriokokeet ja ajattelun koko luonne viittaavat joidenkin tutkijoiden mielestä siihen, että tajunta saattaa ulottua kauas fyysisten aivojen ulkopuolelle ja että se saattaa kantaa läpi ajan ja avaruuden ja jopa selviytyä fyysisestä kuolemasta.”

Mitä on kummittelu?

“Kummitus, aave tai haamu on uskomuksissa kuolleen ihmisen tai eläimen sielu, joka kulkee elävien maailmassa, usein samoilla paikoilla kuin eläessään. Kummitusten katsotaan usein olevan jonkinlaisessa välitilassa, kuolleina, mutta kykenemättöminä siirtymään esimerkiksi helvettiin tai taivaaseen.” (Wikipedia)

Platon ja Sokrates molemmat puhuivat sielun kuolemattomuudesta.

“Erilaiset laboratoriokokeet ja ajattelun koko luonne viittaavat joidenkin tutkijoiden mielestä siihen, että tajunta saattaa ulottua kauas fyysisten aivojen ulkopuolelle ja että se saattaa kantaa läpi ajan ja avaruuden ja jopa selviytyä fyysisestä kuolemasta.”

Ensimmäisten nykyajan tiedemiesten joukossa tälläisiä kysymyksiä pohtivat muun muuassa pksykoanalyysin “isä” Sigmund Freud ja hänen oppilaansa Carl Jung.

Melkein kaikista kulttuureista ja uskonnoista löytyy historiallisia kirjoituksia kummitusilmiöistä ja näkemyksiä sielun elämän jatkumisesta fyysisen kehon kuoleman jälkeen. Kautta aikojen erilaiset ihmiset ovat kokeneet, ja kokevat edelleen asioita, jotka ovat edelleen vallitsevan tieteen silmissä yliluonnollisia.

Yhtä kauan on yritetty löytää vastaus kysymykseen: jatkaako meidän tietoisuus olemassaoloaan fyysisen kuoleman jälkeen?

Paranormaalitiede pitää sisällään useita kymmeniä, ellei satoja alalajeja, joista monadistiset ilmiöt käsittävat kummitteluun liittyvät  parapsyykkiset ilmiöt kuten esimerkiksi EVP (Electronic Voice Phenomena), poltergeist, henkien manifestaatiot yms. Koska aihe on edelleen virallisessa tieteessä jonkinasteinen tabu, ja paranormaali luetellaan näennäistieteeksi, on yleinen vähättelevä ja ennakkoluuloinen suhtautuminen hidastanut aihealueen tutkimuksia. Tutkittavaa paranormaalin saralla löytyy runsaasti ja omistautuneet tutkijaryhmät sekä yksittäiset henkilöt ympäri maailmaa ovat tehneet paljon avartaakseen ihmiskunnan näkökenttää maailmankaikkeuden ja sen moninaisten ilmentymien suhteen. On muistettava, että tiedekin muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja paranormaalit ilmiöt ovat tulossa vähitellen tieteen ymmärtämälle alueelle.

Kummittelu käsittää siis jonkun näkymättömän tietoisuuden itsensä ilmentämistä meidän fyysisessä maailmassa. Yleensä ilmiöön liittyy ristiriitaisuuksia, kuten havainnot näkymättömän voiman aiheuttamista voimailmiöistä. Kummitteluun liitetään useimmiten

 • Omituiset äänet, joiden alkuperää ei voida paikallistaa. Esimerkiksi voi kuulua ikäänkuin juhlien ääniä tai puheensorinaa, josta ei saa selvää ja jonka lähdettä ei ole olemassa. Voi kuulua askeleita, astioiden kilinää tai esimerkiksi rikkimenevän lasin ääntä. Aiheuttaja vaan puuttuu.
 • Tyhjästä ilmestyvät hajut, esimerkiksi sikarin tuoksu, vanha hajuvesi.
 • Lämpötilan laskeminen ja kylmät kohdat.
 • Sähkölaitteiden sekoaminen (anomaliat käyttävät sähköä voimanlähteenä ja pystyvät manipuloimaan näitä), esimerkiksi uusien paristojen yhtäkkinen tyhjentyminen.
 • Ilma voi tuntua “sähköiseltä”, läsnäolon tuntemuksia.
 • Tavarat vaihtavat paikkaa, häviävät ja ilmestyvät jälleen näkyville, harvoin tavaroiden liikkumiset itsekseen.
 • Näköhavainnot, etenkin sivusilmällä (sivusilmällä havaitsee värähtelyä eri tavalla, kuin suoraan katsoen)
 • Lemmikit ja pienet lapset havaitsevat ja reagoivat ilmentymiin.

Kummittelutapaukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään

 1. Tietoinen ilmentymä (pyrkii ja pystyy kommunikoimaan, ilmaisee esim. huolta jostain asiasta tai ihmisestä, reagoi)
 2. Jäännösenergia (havainto toistuu esimerkiksi samaan aikaan samalla tavalla, ei näytä merkkejä tietoisuudesta, sitä voi vain seurata)
 3. Poltergeist eli räyhähenki (äärimmäinen ja harvinainen ilmentymä, lentävät tavarat ja erittäin näkyvät ilmentymät, usein tietty “kohdehenkilö” , parapsykologien mukaan mahdollinen yhteys ihmisen psii-energiaan.

Näitä ilmiöitä tapahtuu nykypäivänäkin useille ihmisille ympäri maailmaa, myös Suomessa.

 

kummituskäsi

© Ghost Investigations Finland

Ghost Investigations Finland