Tyypillinen tutkimuksen kulku

Miten kummituksia tutkitaan? Miten aavetutkimukseen kannattaa valmistautua? Mitä laitteita kummitustutkijat käyttävät?

Tutkimuksen kulku ja yleisimmin käytetty laitteisto

Tutkimuksen valmistelu alkaa joko ryhmämme omasta kiinnostuksesta jotakin paikkaa kohtaan, tai selittämättömien ilmiöiden keskelle joutuneen ihmisen avun pyynnöstä.

Tutkimme sekä historiallisesti merkittäviä kohteita, että myös yksityiskoteja.

Yliluonnollisiin ilmiöihin törmänneet ihmiset ovat usein hämmentyneitä ja peloissaan, eikä kokemuksista uskalleta puhua välttämättä lähiomaisillekaan, ettei tulisi hullun leimaa. Selittämättömien ilmiöiden tutkijoilla ei yleensä ole tarjolla valmiita vastauksia (miksi meillä kummittelee? Kuka se voisi olla?), mutta meillä on teoreettista tietoa ja käytännön osaamista, joilla pyritään selvittämään (yhdessä asiakkaan/kohteen omistajan kanssa) askarruttavien tapahtumien syyt ja alkuperä.

Aina kyseessä ei ole mellastava henki. Ensisijaisesti teknisillä laitteilla pyritäänkin etsimään luonnollista syytä kokemuksille. Esimerkiksi, henkilö voi väittää kokevansa tietyssä paikassa erikoisia tuntemuksia, esim. ahdistusta, huimausta tai päänsärkyä. Silloin kyseessä voi olla viime aikoina paljon keskusteltu sähköyliherkkyys (ilmiöhän on ollut olemassa jo kauan, mutta lääketiede on kieltänyt sen olemassaoloa pitkään. Sähköyliherkkyyttä ei luokitella sairaudeksi, mutta sillä on oirekoodi potilaiden hoitoonohjaamisen, tutkimuksen ja tilastoinnin edistämiseksi). Yleensä tutkimus alkaakin sähkömagneettisen kentän (ja säteilylähteiden) tarkistamisella. Sähkömagneettisen kentän ilmaisinta käyttäen, tutkija käytännössä käy koko paikan läpi hakien poikkeuksellisen korkeita arvoja, jotka kirjataan ylös. Samalla yleensä otetaan ylös myös kohteen keskiarvolämpötila.

Suunnittelu ja valmistelu on tärkeää. Ennen varinaista kenttätutkintaa yleensä tehdään henkilöhaastattelut, käydään mahdollisuuksien mukaan paikan päällä jo etukäteen tutustumassa miljööseen ja merkitsemässä muistiin hotspotit eli selittämättömien tapahtumien kannalta aktiivisimmat paikat. Ryhmämme laatii aina tarkan tutkimussuunnitelman etukäteen, joka tuodaan myös asukkaan tietoon ajoissa. Jotkut ihmiset haluavat osallistua itsekin tutkimukseen, toiset eivät.

Ennen tutkimuksen aloittamista asetetaan kiinteät valvontakamerat (ja mahdolliset muut paikalleen jätettävät laitteet, esim. liiketunnistimet), tehdään ryhmäjako (jos kyseessä useamman henkilön tiimi), otetaan huomioon aikataulutus, työjako yms.

Yleensä tutkimuksemme keskittyy EVP-istuntojen ympärille. Vaikka käytössä on videokameratkin, jotka pystyvät kuvaamaan ihmissilmälle näkymättömiä värispektrejä, leijonaosa tutkimustuloksista tulee edelleen äänen muodossa. Toki nämä vastaukset tallentuvat myös videokameroihin, mutta vain äänenä. Yleisen teorian mukaan näyttäytyminen (ihmiselle) vaatii ei-fyysiseltä olennolta paljon enegiaa. Selkeitä hahmoja saadaan harvoin tallennettua kameroihin. Kameroiden (ja muiden laitteiden) akut kyllä tyhjenevät tutkimuksissa usein mystisesti, – vaikka laitetta ei olisi edes ehditty käyttää lataamisen jälkeen. Tämä on yleinen havainto kaikilla ryhmillä ja tukee teoriaa siitä, että vuorovaikutus fyysisen ja ei-fyysisen tasojen välillä vaatii energiaa.

EVP-istunnot pidetään aktiivisissa paikoissa siten, että sanelin on keskeisellä paikalla, tutkijat sen ympärillä. Tutkijat esittävät vuorotellen kysymyksiä  ja kysymysten jälkeen nauhoitetaan hiljaisuutta, johon mahdollinen vastaus sitten tulee. EVP-vastauksia ei yleensä kuulla siis tutkimustilanteessa, vaan vasta analysointivaiheessa. On olemassa myös sanelimia, joissa tallennetta voi kuunnella reaaliaikaisesti istunnon aikana korvakuulokkeilla.

Tutkimukset suoritetaan pääsääntöisesti yöaikaan, kaikki sähköt ja valot katkaistuna. Näin saadaan inhimilliset häiriötekijät minimiin. Yöaika on otollinen myös sen takia, että päivisin kohteessa saattaa olla esimerkiksi asiakastoimintaa, ja koko paikkaa ei aina ole mahdollista saada varattua. Yhden teorian mukaan yöllä klo 00-03 välillä myös tapahtuu enemmän yliluonnollista, mutta väite voi johtua yksikertaisesti siitä, että silloin ihmiset havaitsevat poikkeukselliset tilanteet herkemmin.

Tutkijat liikkuvat kohteessa pimeänäkö- (infrapuna) videokameroiden varassa. Paikan energioita yritetään “herätellä”, joskus käytetään houkuttimina kummitteluilmiöiden keskeisiksi osoittautuneita esineitä, tai tavaroita jotka ovat olleet tärkeitä edesmenneelle (jonka epäillään jääneen taloon kummittelemaan). Huonekohtaista lämpötilaa seurataan äkillisten muutosten (useammin pudotus, kuin nousu) varalta. Istunnoissa käytetään usein myös erityisesti reaaliaikaiseen kommunikointiin kehitettyä Ghost Box-radiota (vaihtaa kanavia taukoamatta), jonka avulla jotkut ryhmät ovat saaneet hyviä tuloksia. Radion kanssa tulee käyttää erityistä skeptismiä, koska lyhyitä äänenpätkiä saattaa tulla radiokanavilta. Henkiolentojen vastaukset yleensä muodostuvat useamman kanavan vaihdon yli.

Tutkimus ei suinkaan jää paikan päällä kertyneisiin kokemuksiin, vaan käymme tarkkaan läpi yön aikana taltioitua materiaalia: video- ja audiomateriaalia voi kertyä yhden tutkimuksen aikana yhteensä kymmeniäkin tunteja. Analysointivaihe vie yleensä viikkoja. Yleisesti voisi sanoa, että n. 90% tutkimuksista ei tuota tuloksia, tai tapahtumille löytyy luontaislähdeselitys.  Temme analysoinnin pohjalta aina kirjallisen yhteenvedon (Katso tästä esimerkki) joka toimitetaan asiakkaalle tuloksineen yleensä sähköpostilla. Pyrimme myös tekemään tutkimustuloksistamme julkisen raportin video- ja audiomateriaalia käyttäen, niissä rajoissa kuin sen voimme tehdä asiakkaamme anonymiteettiä kunnioittaen.

Yleensä asiakkaamme ovat kokeneet tutkimuksemme ja lähestymistapaamme rauhalliseksi ja maaläheiseksi. Tuemme mielellämme mahdollisuuksiemme mukaan asiakkaitamme myös tutkimuksen jälkeen, ja pyrimme löytämään heille laajan verkostomme kautta apua esim. kodin puhdistukseen.

Tutkimusryhmämme toiminta perustuu tieteelliseen realismiin. Emme lähesty ilmiöitä uskonnolliselta tai muulta tietyltä näkökannalta, vaan tarkastelemme tapahtumia ilmiöinä.

Takaisin etusivulle

© Ghost Investigations Finland

Mitä on kummittelu?

“Erilaiset laboratoriokokeet ja ajattelun koko luonne viittaavat joidenkin tutkijoiden mielestä siihen, että tajunta saattaa ulottua kauas fyysisten aivojen ulkopuolelle ja että se saattaa kantaa läpi ajan ja avaruuden ja jopa selviytyä fyysisestä kuolemasta.”

Mitä on kummittelu?

“Kummitus, aave tai haamu on uskomuksissa kuolleen ihmisen tai eläimen sielu, joka kulkee elävien maailmassa, usein samoilla paikoilla kuin eläessään. Kummitusten katsotaan usein olevan jonkinlaisessa välitilassa, kuolleina, mutta kykenemättöminä siirtymään esimerkiksi helvettiin tai taivaaseen.” (Wikipedia)

Platon ja Sokrates molemmat puhuivat sielun kuolemattomuudesta.

“Erilaiset laboratoriokokeet ja ajattelun koko luonne viittaavat joidenkin tutkijoiden mielestä siihen, että tajunta saattaa ulottua kauas fyysisten aivojen ulkopuolelle ja että se saattaa kantaa läpi ajan ja avaruuden ja jopa selviytyä fyysisestä kuolemasta.”

Ensimmäisten nykyajan tiedemiesten joukossa tälläisiä kysymyksiä pohtivat muun muuassa pksykoanalyysin “isä” Sigmund Freud ja hänen oppilaansa Carl Jung.

Melkein kaikista kulttuureista ja uskonnoista löytyy historiallisia kirjoituksia kummitusilmiöistä ja näkemyksiä sielun elämän jatkumisesta fyysisen kehon kuoleman jälkeen. Kautta aikojen erilaiset ihmiset ovat kokeneet, ja kokevat edelleen asioita, jotka ovat edelleen vallitsevan tieteen silmissä yliluonnollisia.

Yhtä kauan on yritetty löytää vastaus kysymykseen: jatkaako meidän tietoisuus olemassaoloaan fyysisen kuoleman jälkeen?

Paranormaalitiede pitää sisällään useita kymmeniä, ellei satoja alalajeja, joista monadistiset ilmiöt käsittävat kummitteluun liittyvät  parapsyykkiset ilmiöt kuten esimerkiksi EVP (Electronic Voice Phenomena), poltergeist, henkien manifestaatiot yms. Koska aihe on edelleen virallisessa tieteessä jonkinasteinen tabu, ja paranormaali luetellaan näennäistieteeksi, on yleinen vähättelevä ja ennakkoluuloinen suhtautuminen hidastanut aihealueen tutkimuksia. Tutkittavaa paranormaalin saralla löytyy runsaasti ja omistautuneet tutkijaryhmät sekä yksittäiset henkilöt ympäri maailmaa ovat tehneet paljon avartaakseen ihmiskunnan näkökenttää maailmankaikkeuden ja sen moninaisten ilmentymien suhteen. On muistettava, että tiedekin muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja paranormaalit ilmiöt ovat tulossa vähitellen tieteen ymmärtämälle alueelle.

Kummittelu käsittää siis jonkun näkymättömän tietoisuuden itsensä ilmentämistä meidän fyysisessä maailmassa. Yleensä ilmiöön liittyy ristiriitaisuuksia, kuten havainnot näkymättömän voiman aiheuttamista voimailmiöistä. Kummitteluun liitetään useimmiten

 • Omituiset äänet, joiden alkuperää ei voida paikallistaa. Esimerkiksi voi kuulua ikäänkuin juhlien ääniä tai puheensorinaa, josta ei saa selvää ja jonka lähdettä ei ole olemassa. Voi kuulua askeleita, astioiden kilinää tai esimerkiksi rikkimenevän lasin ääntä. Aiheuttaja vaan puuttuu.
 • Tyhjästä ilmestyvät hajut, esimerkiksi sikarin tuoksu, vanha hajuvesi.
 • Lämpötilan laskeminen ja kylmät kohdat.
 • Sähkölaitteiden sekoaminen (anomaliat käyttävät sähköä voimanlähteenä ja pystyvät manipuloimaan näitä), esimerkiksi uusien paristojen yhtäkkinen tyhjentyminen.
 • Ilma voi tuntua “sähköiseltä”, läsnäolon tuntemuksia.
 • Tavarat vaihtavat paikkaa, häviävät ja ilmestyvät jälleen näkyville, harvoin tavaroiden liikkumiset itsekseen.
 • Näköhavainnot, etenkin sivusilmällä (sivusilmällä havaitsee värähtelyä eri tavalla, kuin suoraan katsoen)
 • Lemmikit ja pienet lapset havaitsevat ja reagoivat ilmentymiin.

Kummittelutapaukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään

 1. Tietoinen ilmentymä (pyrkii ja pystyy kommunikoimaan, ilmaisee esim. huolta jostain asiasta tai ihmisestä, reagoi)
 2. Jäännösenergia (havainto toistuu esimerkiksi samaan aikaan samalla tavalla, ei näytä merkkejä tietoisuudesta, sitä voi vain seurata)
 3. Poltergeist eli räyhähenki (äärimmäinen ja harvinainen ilmentymä, lentävät tavarat ja erittäin näkyvät ilmentymät, usein tietty “kohdehenkilö” , parapsykologien mukaan mahdollinen yhteys ihmisen psii-energiaan.

Näitä ilmiöitä tapahtuu nykypäivänäkin useille ihmisille ympäri maailmaa, myös Suomessa.

 

kummituskäsi

© Ghost Investigations Finland

Ghost Investigations Finland