Sähkömagneettinen kenttä

Sähkömagneettinen kenttä on sähkövarauksen aiheuttama, sähkömagneettiseen vuorovaikutukseen perustuva fysikaalinen kenttä.

Sähkömagneettinen säteily jaotellaan aallonpituuden mukaan seuraaviin osa-alueisiin: radioaallot, mikroaallot, infrapunasäteily, valo, ultraviolettisäteily, röntgensäteily ja gammasäteily. Nämä eri säteilylajit muodostavat sähkömagneettisen spektrin.

Meidän alan tutkimuksissa pääasiassa etsitään mitataan sähkömagneettisen kentän poikkeamia,kuten epätavallisia korkeita säteilypiikkejä paikoissa, missä niitä ei normaalisti pitäisi esiintyä. Mittauksiin käytetään EMF-mittareita.

<< Takaisin hakemistoon

Ghost Investigations Finland