Lämpötilan mittaus (aavetutkimuksissa erityisesti mitataan nk. “cold-spots”)

Haamumetsästyksessä kiinnitetään huomiota kylmiin kohtiin paikallisesti tai äkillisiin ympäristön lämpötilan laskuihin. Monet haamumetsästäjät käyttävät digitaalisia lämpömittareita tai lämpöantureita tällaisten lämpötilamuutosten mittaamiseen. On uskottu, että kylmät kohdat ovat osoitus paranormaalista tai henkisestä toiminnasta alueella; rakenteiden nopeille lämpötilan vaihteluille on kuitenkin monia luonnollisia selityksiä, eikä ole tieteellisesti vahvistettua näyttöä siitä, että henget ovat olemassa tai voivat vaikuttaa ilman lämpötiloihin.

Lähde Wikipedia

<< Takaisin hakemistoon

Ghost Investigations Finland