Energiajälki

Puhuttaessa kummitteluilmiöistä, ne voidaan yleensä karkeasti jakaa tietoiseen kommunikointiin/olentoon ja jäännösenergiaan.

Jäännösenergialla tarkoitetaan sitä, että hyvin tunnepitoisten tapahtumien jälkeen johonkin paikkaan jää  ns. tietynlainen ilmapiiri. Esimerkiksi toistuvat riidat, tappelut, henkirikokset voivat vaikuttaa pitkäkestoiseksikin paikan energiohin, joita ihminen havaitsee ilmapiirinä. Joskus jäännösenergia voi ilmetä myös näkö- tai kuulohavaintoina, se on kuin tallenne jostain tapahtumasta joka toistuu esimerkiksi tietyissä olosuhteissa tai tiettyyn aikaan. Jäännösenergia ei reagoi puhutteluun eikä sen kanssa voi päästä kommunikointiin.

Englanniksi ilmiöstä käytetään nimitystä residual haunting (replay ghost).

<< Takaisin hakemistoon

Ghost Investigations Finland