Energia

Yleisen uskomuksen mukaan henget ovat jonkinlaisia energiaolentoja.  Näin ollen voidaan ajatella, että henkinergia on jokin toistaiseksi tuntematon energiamuoto.

Energia voi ilmetä erilaisissa muodoissa, joita ovat esimerkiksi liike-energia, lämpöenergia ja sähkömagneettinen energia. Muodot eivät ole pysyviä, vaan energia voi muuttua eri muotoonsa. Kaikissa fysiikan tuntemissa ilmiöissä eri energianmuotojen summa kuitenkin pysyy vakiona, toisin sanoen energiaa ei synny eikä häviä. Tämän ilmaisee energian säilymislaki (energia ei koskaan häviä, se vain muuttuu muiksi energian muodoiksi) joka tunnetaan myös energiaperiaatteena.

Lue lisää: Wikipedia

<< Takaisin hakemistoon

Ghost Investigations Finland