Empirismi

Tieteen ja tieteellisen menetelmän keskeinen käsite on, että kaiken todistusaineiston tulee olla kokemukseen perustuvaa tai kokemusperäiseen havaintoon perustuvaa, eli sen tulee riippua pelkästään aistein havaittavista todisteista. Toisessa merkityksessä “kokemusta” tai “empiiristä” voidaan käyttää synonyyminä “kokeelliselle”.

Lue lisää: Wikipedia

<< Takaisin hakemistoon

Ghost Investigations Finland