Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ghost Investigations Finland. Rekisteriasioita hoitava henkilö – Anni K, ghostinvestigations.fi at gmail.com

2. Rekisterin nimi

Ghost Investigations Finlandin kontaktit

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei välitetä eteenpäin.

4. Rekisterin tietosisältö

Perustiedot, kuten
– nimi tai nimimerkki
– yhteystiedot (sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto, puhelinnumero)
– syntymävuosi, tieto alaikäisyydestä

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
– Asiointi- ja asiakaskäyntitiedot, asiakkaiden itse antamat tiedot (kuten sähköinen viestintä) sekä muut vastaavat tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kenellekään.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.

8. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat GIFin asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan yleensä kahden viikon sisällä pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen tai siihen rinnastettavaan toimintaan ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Takaisin